plezier in ontwikkeling

Klavertje Acht

Kinderen leren hoe ze invloed hebben op hun eigen geluk: daar gaat Klavertje acht over. Het programma voor leerkrachten bestaat uit acht invalshoeken grotendeels uit de positieve psychologie. Bij iedere invalshoek zijn er verschillende oefeningen en opdrachten die de kinderen zelfstandig, in groepjes of klassikaal kunnen doen. De inhoud varieert van een korte check-in aan het begin van de dag tot bijvoorbeeld het maken van een identiteitstaart. De oefeningen hebben niet alleen invloed in het moment, ze dragen ook op de lange termijn positief bij aan het welbevinden, optimisme en veerkracht van de kinderen. Klavertje acht zit boordevol materiaal om kinderen te laten ontdekken wat geluk voor hen betekent en hoe zij hun eigen geluk kunnen beïnvloeden. Het ontwikkelen van levensvaardigheden staat centraal. Daarmee kan Klavertje Acht worden ingezet om het sociaal emotioneel leren te bevorderen. Alle informatie en oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.